Beredning av väg på udden

Nu är vi i gång med att bereda en ny yta för uppställning samt sträckning av vägen ut till udden genom vallen vid D-bryggan. Cirka 1200 kvm uppställning skapas för båtar och vagnar. Tanken med vägens nya sträckning är att få ner hastigheten och leda bort trafiken från ställplatser och bryggor närmast vattnet. Det ger oss också möjlighet att skapa fler parkeringsplatser för bilar. I nästa steg kommer även en ny servicebyggnad med toalett, dusch och disk uppföras vid G-bryggans början.