Förnyat avtal med Marinverket AB

Lundåkrahamnen förnyar avtalet med Marinverket AB. Avtalet innebär att Marinverket mot en årlig avgift tillåts fortsätta använda bryggorna i samband med lyft vid hamnens kaj under vår och höst. Lundåkrahamnen och Marinverket forsätter därmed samarbetet med att skapa en så effektiv och smidig hantering som möjligt med förhoppningen att både Marinverkets kunder och hamnens medlemmar ska bli nöjda.