Ny infart till tömning för husbilar

Nu har vi påbörjat en ny infart för husbilar som ska tömma gråvatten och fylla färskvatten på vägen ut. Vi har noterat att när vi har många som ska iväg samtidigt runt lunchtid har det bildats köer vid hamnkontoret så att framkomligheten har begränsats. Av den anledningen gör vi plats så att fler kan stå på kö vid sidan om så att man inte hindrar trafiken.

Detta är en av flera satsningar som är planerade i år på land. Vi kommer även att ordna armering av ställplatserna så att husbilar inte kör fast när det är blött i marken. Grusvägar kommer i år behandlas med en ny typ av dammbindning som är både effektiv och miljövänlig. Parkeringen framför A-bryggan ska också snyggas till senare i år. Då kommer även ett nytt servicehus uppföras ute på udden. Tillsammans med Landskrona Stad har parkeringen och grillplatsen ute på udden fått sig ett ansiktslyft redan. Planen är också att entrén till hamnen ska göras mer inbjudande.