Justerade priser på hamnens faciliteter

Nu har vi justerat våra avgifter i hamnen för 2023 enl. gällande konsumentprisindex. Se sidan med hamnens faciliteter för närmare information.