Säkerheten i hamnen

Varje kvartal utförs kontroll av all säkerhetsutrustning i hamnen. Vi har nyligen monterat nya räddningsposter, satt upp ytterligare brandsläckare och bytt flera personskyddsbrytare. Drivmedelsanläggningen har även den nyss genomgått sedvanlig kontroll och tidigare i vår har vi haft inspektion av brandskyddet i hela hamnen.

Nu vill vi höja säkerheten ytterligare genom att lansera en rutin för hur vi ska kommunicera när en nödsituation uppstår i hamnen. Vi har kallat den för "Eskaleringsrutin vid nödsituation i Lundåkrahamnen". Tanken med detta dokument är att på ett enkelt sätt beskriva hur rapportering ska gå till när en incident inträffar. Just nu ingår hamnkapten och styrelsen i gruppen som tar emot rapporterade incidenter. Vill du också vara en del av den beredskapen går det bra att anmäla sig genom att kontakta hamnkontoret.