Utökning av ställplatser

Arbetet med ca 30-talet nya ställplatser ute på uppställningsplanen på udden är i full gång. Vi är klara med grävningen så nu återstår inkoppling av el till stolparna och så ska några båtar flyttas.

Redan under den gångna pingsthelgen var det flera gäster som "tjuvstartade" genom att stå på extraplatserna då vi hade ca 75 gästande bilar per dag. Vi ser att trenden håller på att vända nu efter pandemin. Så allt tyder på att vi går mot ett liknande år som 2018 då vi satte rekord på antal besökare. Dessa nya platser kommer garanterat att behövas för att möta efterfrågan. Vår förhoppning är att allt är klart till midsommar.