Vågbrytare på plats

Vågbrytaren är nu monterad och förankrad vid pirens förlängning. Tidigare i veckan lyftes sektionerna i vattnet vid kajen. Dessa bogserades sedan ut till pirens förlängning där de monterades och förankrades.

Arbetet fortsätter med att bestycka bryggan med räddningsutrustning och belysning. En ny skylt med fartbegränsning kommer även att monteras på bryggan. Den är anmäld till sjöfartsverket så att den kommer med på sjökorten vid nästa uppdatering.