WiFi, ny domän & anslagstavla

Nu är vi klara med utbyggnaden av WiFi i hamnen för den här gången. Vi har skruvat upp accesspunkter som täcker i princip hela hamnområdet och har en sammanlagd teoretisk kapacitet på cirka 400Mbit/s. Hör gärna av er till hamnkontoret hur ni upplever prestanda i nätet. Det finns säkert saker att skruva på ytterligare. Om behovet uppstår kan vi utöka kapaciteten till det dubbla relativt enkelt - mot en kostnad såklart.

Vi har även passat på att registrera domänen lundåkrahamnen.se. Alltså med "å" som vi stavar det på svenska. Så hemsida och mail kommer hädanefter att fungera på båda dessa adresser: "lundåkrahamnen.se" och "lundakrahamnen.se".

Den nya anslagstavlan är nu äntligen uppsatt vid hamnkontoret. Samma regler som tidigare att anslag som sätts upp ska vara märkt med datum det sattes upp.