Båttips

.

Godkända bottenfärger på västkusten

Som båtägare är det viktigt att du håller dig uppdaterad med vad som gäller när du väljer bottenfärg till din båt. Gamla bottenfärger med biocider kan vara förbjudna att använda. Det finns en sida hos kemikalieinspektionen som innehåller de färger som är tillåtna att använda och hur länge tillståndet gäller. Ta en titt där innan du köper färg till din båt nästa gång. Man har även information om vilka alternativ som finns i stället för att använda bottenfärger.

Förtöjningsanvisningar för Lundåkrahamnen

Hur din båt är förtöjd är viktigt, inte bara för dig men för alla i hamnen. En dåligt förtöjd båt kan skadas och vidare skada andras båtar, liksom bryggan. Dåliga förtöjningar kan bli ödesdigra vid en höststorm. Detta är efter försäkringsbolagens rekommendationer för förtöjning av fritidsbåtar.

Material

Fjädrar måste finnas för att få ryckutjämning, Om spiralfjäder används måste denna säkras med kätting (bild I) Schacklar rekommenderas. Fendertar - alla ska använda tillräckligt stora fendertar och minst 2 på ömse sidor om båten. Ögonsplits bör förses med kaus. Karbinhakar får inte användas. Endast tågvirke av långfibrig polyester eller polyamide bör användas, se dimensioner nedan. Tågvirke av polypropylen (ljusblått) är inte lämpligt då det förstörs av UV-ljus.

A. Förtöjning med Y-bommar

  1. Förtöj båten enligt ett av alternativen som visas, så att den med sträckta linor och med dämparna i vila är ca 40 cm från bryggan. OBS! Notera att riktningen på linorna måste vara åt rätt håll för att fungera.
  2. Samtliga förtöjningstampar skall vara försedda med godkända gummidämpare av kraftig typ i rätt dimension i både för och akter. Gummidämparna får inte sträckas ut helt vid hård belastning.

4. Ev. låsning med kätting görs runt Y-bommens huvud-balk, se figur till höger.

5. Använd tillräckligt stora fendertar, och minst 2 på varje sida.

B. Förtöjning vid stolpe

  1. Förtöj båten med linorna enligt samma princip som ett av alternativen för Y-bommar, så att den med sträckta linor och med dämparna i vila ligger ca 40 cm från bryggan. OBS! Notera att riktningen på linorna måste vara åt rätt håll för att fungera.
  2. Samtliga förtöjningstampar skall vara försedda med godkända gummidämpare eller stålfjädrar av kraftig typ i rätt dimension i både för och akter. Dämparna/fjädrarna får inte sträckas ut helt vid hård belastning. Akterförtöjningarna kan med fördel kryssas, för att minska båtens rörelse i sidled.

Förtöjning vid storm/högvatten

Stormförtöjningar är extra förtöjningar som ska vara långa och kunna fästas längre bort än den vanliga förtöjningspunkten ett s.k. spring, vid fast brygga. Då det oftast vid storm blir högre vattenstånd är det också viktigt att de fasta förtöjningarna inte är för snålt tilltagna. Man är skyldig att tillse och justera förtöjningarna efter existerande förhållanden.

Pålstek är bra att kunna när det ska förtöjas. Att knopa fast förtöjning ger mindre slitage på tågvirke än att ha den glidande igenom ring.

Splitsning

Här är lite att pyssla med under vintern. En utförlig artikel från Selden om hur splitsning kan göras på skot och förtöjningsrep. Artikeln är på engelska men väldigt illustrativ med många bilder.

Seldén-splitsning (pdf).


Båtar med landström och risk för elektrolytisk korrosion

  • Ligg så kort tid som möjligt med landström (om båten inte är korrosionssäkrad).
  • Håll ett extra gott öga på anoderna.
  • Om du ska ligga mera permanent med landström måste du säkra extra mot korrosion.
  • Bryt inte jordningen från land ( om inte skiljetransformatorn är dubbelisolerad).

Elektrolytisk Korrosion och båtar (pdf).